2depressed2getdressed

Archive for the ‘poem’ Category

In poem on January 4, 2010 at 7:12 pm
Til digternes forsvar

Hvad skal vi gøre med digterne?
Dem er det synd for,
de er så hjerteskærende i deres sorte tøj
blåfrosne af indvendige polarstorme.

Poesien er en frygtelig pest,
de smittede går rundt og jamrer sig,
deres skrig forgifter atmosfæren som udslip
fra mentale atomkraftværker. Det er så psykisk.
Poesien er en tyran;
den holder folk vågne om natten og ødelægger
ægte­skaberne,
den driver mænd ud i øde sommerhuse midt om vinteren,
der sidder de forpinte med høreværn og halstørklæder.
En hæslig tortur.

Poesi er en plage,
værre end gonoré – en grusom pestilens.
Men tænk på digterne, de har det hårdt,
bær over med dem!
De er hysteriske som højgravide tvillingemødre,
de skærer tænder i søvne, spiser jord
og græs. De står i timevis udenfor i blæsten
plaget af ufattelige metaforer.
Hver dag er en højtid for dem.

Åh, hav barmhjertighed med digterne,
de er døve og blinde,
hjælp dem i trafikken, hvor de vakler rundt
med deres usynlige handicap: De husker
alt muligt. Af og til standser en af dem op
og lytter efter en fjern udrykning.
Vis hensyn.

Poeterne er som sindssyge børn
jaget hjemmefra af den samlede familie.
Bed for dem;
de er født ulykkelige –
deres mødre har grædt over dem,
søgt lægehjælp og juridisk bistand,
indtil de bare gav op
for at frelse deres egen forstand.
Åh, græd over poeterne!

Dem er der ingen redning for.
Befængt med lyrik som hemmeligt spedalske
er de spærret inde i deres egen fantasi –
en uhyggelig ghetto, fyldt med dæmoner
og ondskabsfulde spøgelser.

Når du på en klar sommerdag med strålende sol
ser en stakkels digter
komme vaklende ud fra en opgang, bleg
som en dødning og vansiret af spekulationer –
så gå hen og hjælp ham!
Bind hans snørebånd, tag ham med
over i parken og sæt ham på en bænk
i solen. Syng lidt for ham,
giv ham en is og fortæl ham et eventyr;
han er så ked af det.
Han er helt ødelagt af poesi.

In Defence of Poets

What are we to do about the poets?
Life’s rough on them
they look so pitiful dressed in black
their skin blue from internal blizzards

Poetry is a horrible disease,
the infected walk about complaining
their screams pollute the atmosphere like leaks
from atomic power stations of the mind. It’s so psychotic
Poetry is a tyrant
it keeps people awake at night and destroys marriages
it draws people out to desolate cottages in mid-winter
where they sit in pain wearing earmuffs and thick scarves.
Imagine the torture.

Poetry is a pest
worse than gonorrhea, a terrible abomination.
But consider poets it’s hard for them
bear with them!
They are hysterical as if they are expecting twins
they gnash their teeth while sleeping, they eat dirt
and grass. They stay out in the howling wind for hours
tormented by astounding metaphors.
Every day is a holy day for them.

Oh please, take pity on the poets
they are deaf and blind
help them through traffic where they stagger about
with their invisible handicap
remembering all sorts of stuff. Now and then one of them stops
to listen for a distant siren.
Show consideration for them.

Poets are like insane children
who’ve been chased from their homes by the entire family.
Pray for them
they are born unhappy
their mothers have cried for them
sought the assistance of doctors and lawyers, until they had to give up
for fear of loosing their own minds.
Oh, cry for the poets!

Nothing can save them.
Infested with poetry like secret lepers
they are incarcerated in their own fantasy world
a gruesome ghetto filled with demons
and vindictive ghosts.

When on a clear summer’s day the sun shining brightly
you see a poor poet
come wobbling out of the apartment block, looking pale
like a cadaver and disfigured by speculations
then walk up and help him.
Tie his shoelaces, lead him to the park
and help him sit down on the bench
in the sun. Sing to him a little
buy him an ice cream and tell him a story
because he’s so sad.
He’s completely ruined by poetry.

Advertisements

In death, poem on January 3, 2010 at 8:45 pm

Vi vandrer på rullende kloder,
vi seiler i et ukjendt hav,
og hvordan vi seiler, og hvordan vi roder,
vi styrter tilslut i en grav.

Og nogle har hundrede guder,
mens andre nøies med én,
og hvordan de knæler, og hvordan de tuder,
de vorder tilslut til ben.

Sigbjørn Obstfelder

In poem, teen on January 3, 2010 at 5:07 pm


Tretten aar

Jeg er bare tretten aar,
og jeg vil gaa hen og dø;
for alle de længsler som blomstrer i mig,
de skal ikke staa og forblø.

For ingen kan svare de tusen svar
paa alt hvad jeg ikke forstaar.
Saa maatte jeg væmmes ved hus og hjem,
og saa løp jeg min vei igaar.

Og jeg har revet min haand tilblods
og flakket et døgn omkring –
og jeg har graat mig isøvn i en grøft
og fablet om ingenting.

Og jeg har længtet mig op til Gud
ad stjernernes hvite sti.
Og jeg har vaagnet ved veiens kant,
hvor kjørne trampet forbi.

Og nu har jeg mistet hvert spor jeg fandt,
og glemt hvem jeg engang var.
Jeg speiler mig kanske idag i en dam
og tigger mig selv om et svar.

Jeg gaar til jeg finder et stille sted,
hvor ingen hører og ser –.
For nu har jeg levet i tretten aar
og vil ikke leve mer.

Rolf Hiorth Schøyen
1887–1932

In art, I MAKE STUFF 2, love, poem, poster, tromsø on October 21, 2009 at 12:42 am

.

In how to, internet, love, meaning of, poem on October 8, 2009 at 7:42 pm
EVENT: onblur

onblur=”action”

The onblurs event occurs when the element that is in focus, loses that focus. You use the term, in blur, to signify that an element does not have focus. Since only one element can be in focus at one time, all other elements are in blur.

By focus, we mean that the cursor is at that element. For example, if the element was an input text box in a form, the cursor would appear inside the element and you could type and enter data into the box.

These six events are useful when dealing with forms and form elements:

 • onblur – runs a script when the element loses focus.
 • onchange – runs a script when the element changes.
 • onfocus – runs a script when the element gets the focus.
 • onreset – runs a script when the form is reset.
 • onselect – runs a script when the element is selected.
 • onsubmit– runs a script when the form is submitted.

 • source

  In art, diy, duodji, how to, I MAKE STUFF 2, material girl, nature, poem, semiotic, smiley, totem, wood on October 8, 2009 at 4:48 am


  In internet, poem, screenshot on October 8, 2009 at 4:44 am

  .

  .

  In alterity, art, books, emoticons, lucky charms, poem on September 28, 2009 at 3:59 pm


  In art, books, chat, fact, friends, multitude, poem, politics, sms on September 28, 2009 at 3:50 pm


  utboks: 02:45 – Jeg fatter .ikke w ikke alle bare er fan?!
  jævla losers az..

  .

  In poem on September 28, 2009 at 2:55 pm
  Miss Universe

  Miss Congeniality

  Miss Photogenic
  Miss Popularity
  Miss Welcome to Long Beach

  1959.