2depressed2getdressed

In norway, poem on January 14, 2009 at 12:12 am
kkl

Moderne poesi/ lyrikk er ikkje oppteken av rim og tradisjonell rytme. Orda er ofte alt anna enn poetiske, dvs ord som ikkje finst i tradisjonell lyrikk med ”hjerte og smerte rim”. Dersom ein samanliknar orda i tradisjonell lyrikk (a) med moderne (b), ser ein skilnaden klårt. Samanlikn konnotasjonar (assosiasjonar, sekundær tyding) og denotasjonar (primær, konkret tyding) av lyrikkomgrep under:

A: tradisjonelle dikt:
smerte, kjærleik, rose, Ariadne, Sodoma, Karon, ”små søsken”, einsamflygar

b: moderne dikt:
utglidande, faen, søpla, pusher, heroinpusher, sniglen, slimspor

kilde


m,.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: